Ứng Dụng4.5su5basata su105 utenti.

Download WINVNKEY bộ gõ tiếng Việt miễn phí

WinVNKey được đóng thành nhiều gói khác nhau để có thể phục vụ tốt nhu cầu của từng người. Tốt nhất là vào trang nhà WinVNKey để tải phiên bản mới nhất phù hợp với máy vi tính và nhu cầu của bạn, cũng như xem những hướng dẫn đầy đủ hơn. Để cho nhanh, bạn có thể tải 1 phiên bản WinVNKey mới nhất vào máy (chọn một trong 2 lựa chọn sau để tải về): • WinVNKey 5.5.463 (bản ZIP) • WinVNKey 5.5.463 (bản EXE) Thông thường bạn chỉ cần tải xuống bản EXE vì nó hỗ trợ cài đặt tự động. Tuy nhiên, việc cài đặt tự động có thể thất bại trên một số máy XP hoặc Vista. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải tải bản ZIP. Tải về bản ZIP thì chỉ cần giải nén xong là có thể sử dụng được. B. CÀI ĐẶT WINVNKEY Tải xuống xong thì giải nén và cài đặt vào máy. (Nếu bạn rành computer thì bạn không cần đọc cách cài đặt này. Theo kinh nghiệm luôn luôn là Next , Yes , Finish, ... Còn nếu không thì bạn nên đọc sơ qua để tránh sai sót). Mở thư mục (folder) có WinVNKey vừa tải xuống, nhấp chuột 2 lần vào file WinVNKey sẽ có khung hiện ra như sau: Click the image to open in full size. Hình 1 Chọn “Yes” và sẽ hiện ra khung Setup tự động nhảy đến 100% như sau: Click the image to open in full size. Hình 2 Sau một vài giây, khung Setup tự biến mất và hiện ra khung khác như sau: Click the image to open in full size. Hình 3 Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt. Click the image to open in full size. Hình 4 Chọn “Yes” để tiếp tục cài đặt. Click the image to open in full size. Hình 5 Nếu muốn cài đặt WinVNKey trong thư mục chọn sẵn như liệt kê trong hình trên (C:\Program Files\TriChor\WinVNKey for NT), ta chọn “Next” để tiếp tục. Muốn cài đặt WinVNKey trong thư mục khác, hãy nhấn “Browse”. Nếu chọn “Next” sẽ hiện ra khung như sau: Click the image to open in full size. Hình 6 Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt. Click the image to open in full size. Hình 7 Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt. Click the image to open in full size. Hình 8 Đánh dấu vào 2 ô “Yes” và nhấn “Finish” để hoàn tất việc cài đặt vào máy. C. KHỞI ĐỘNG WINVNKEY Khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các chữ: | Start > All Programs > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT | như hình sau đây: Hình 9 Hoặc: Khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các chữ: | Start > C: > Program Files > TriChlor > WinVNKey for NT > winNT > winvnkey.exe |. Bạn sẽ thấy biểu tượng chữ VN ở dưới thanh taskbar như thế này: Click the image to open in full size. Hình 10 Nhấn đôi vào biểu tượng đó, sẽ hiện ra Trang Chính (Main) của WinVNKey ở dạng Mặc định (Default) như hình sau. Nếu muốn đổi giao diện qua chữ Việt hoặc English thì ta nhấn nút “Run” (Chạy) và chọn. Hình 11: Trang chính WinVNKey ở dạng Mặc định (default). Từ đây, bạn có thể điều chỉnh WinVNKey theo sở thích riêng để gõ chữ Việt và chữ các nước khác. D. GÕ CHỮ VIỆT WinVNKey hỗ trợ nguyên tắc gõ chữ trước, dấu sau. Dấu có thể được gõ liền ngay sau mẫu tự hoặc gõ ở cuối từ và WinVNKey sẽ tự động đặt dấu đúng vào mẫu tự cần thiết. Trong WinVNKey có đến 18 kiểu gõ dấu, ta chọn kiểu gõ nào cũng được. Sau đây là cách dùng 6 kiểu gõ dấu thông dụng: VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft. Mẹo nhỏ: Có thể chuyển chế độ gõ Tiếng Việt sang chế độ gõ Tiếng Anh một cách dễ dàng, đặc biệt khi làm việc với các tài liệu có đan xen nội dung: Chế độ gõ Tiếng Việt: CTRL-ALT-ALT-V, nhấn và thả từng phím một. Chế độ gõ Tiếng Anh: CTRL-ALT-ALT-O, nhấn và thả từng phím một. 1. Kiểu gõ dấu VIQR Đầu tiên, bạn phải khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các nút: | Start > All Program > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT |, sẽ hiện ra trang Chính ở dạng mặc định của khung WinVNKey như hình sau đây (giống Hình 11 ở trên): Hình 12: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu VIQR. Nếu không thay đổi gì hết trong khung WinVNKey, bạn có thể gõ chữ Việt theo kiểu gõ VIQR. Đây là kiểu gõ mặc định (default) của WinVNKey. Kiểu gõ VIQR (Vietnamese Quoted Readable) dùng dấu sẵn có trên bàn phím để gõ dấu chữ Việt. Hình 13: Kiểu gõ dấu VIQR. Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam Gõ phím: Pha^’n son to^ ddie^?m so+n ha` La`m cho ro+~ ma(.t dda`n ba` nu+o+’c Nam 2. Kiểu gõ dấu VNI Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ số 6. VNI như hình sau đây: Hình 14: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu VNI. Kiểu gõ VNI dùng các phím số để gõ dấu chữ Việt. Hình 15: Kiểu gõ dấu VNI. Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam Gõ phím: Pha61n son to6 d9ie63m so7n ha2 La2m cho ro74 ma85t d9a2n ba2 nu7o71c Nam 3. Kiểu gõ dấu Telex Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Telex 3 (kiểu tự do) như hình sau đây: Hình 16: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Telex. Kiểu gõ Telex dùng phím lặp, các mẫu tự không có trong chữ quốc ngữ hoặc vị trí các mẫu tự không có trong chữ quốc ngữ để gõ dấu chữ Việt. Hình 17: Kiểu gõ dấu Telex. Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam Gõ phím: Phaasn son too ddieerm sown haf Lafm cho rowx mawjt ddafn baf nuwowsc Nam 4. Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Tubinhtran-MS như hình sau đây: Hình 18: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS. Kiểu gõ Tubinhtran-MS là kiểu gõ nhanh nhất và thích hợp với bàn phím Anh-Mỹ. Kiểu gõ này gõ các ký tự có dấu â ê ô ă ư ơ đ được nhanh hơn vì chỉ cần gõ phím 1 lần. Hình 19: Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS. Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam Gõ phím: Ph61n son t8 di73m s]n ha2 La2m cho r]4 m95t da2n ba2 n[]1c Nam 5. Kiểu gõ dấu Tubinhtran Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Tubinhtran như hình sau đây: Hình 20: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Tubinhtran. Kiểu gõ dấu Tubinhtran thích hợp với bàn phím Pháp và bàn phím Anh-Mỹ. Kiểu gõ này là tổng hợp các ưu điểm của 2 kiểu gõ VNI và Telex. Hình 21: Kiểu gõ dấu Tubinhtran. (*) Thích hợp cho bàn phím Pháp. Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam Gõ phím: Pha61n son to6 diee3m soon ha2 La2m cho roo4 maa5t da2n ba2 nuuoo1c Nam 6. Kiểu gõ dấu Microsoft (còn có tên là TCVN6064). Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Microsoft như hình sau đây: Hình 22: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Microsoft. Kiểu gõ Microsoft giúp ta gõ các ký tự có dấu â ê ô ă ư ơ đ được nhanh hơn vì chỉ cần gõ phím 1 lần. Hình 23: Kiểu gõ dấu Microsoft. Ví dụ: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam Gõ phím: Ph28n son t4 0i36m s]n ha5 La5m cho r]7 m19t 0a5n ba5 n[]8c Nam E. GÕ CHỮ VIỆT TRONG GAME AUDITION Để gõ chữ Việt trong Audition, ta điều chỉnh trang chính WinVNKey như hình sau đây. Hình 20: Điều chỉnh WinVNKey để gõ chữ Việt trong game Audition. - Chế độ bàn phím: 1. Kết hợp tự động (chữ Việt) - Bộ chữ: 9. Vietnamese in Windows 1258 - Kiểu gõ: VNI nếu thích kiểu gõ VNI, hoặc Telex 1 nếu thích kiểu gõ Telex. (hoặc chọn Telex 2, Telex 3, Telex 4, tùy ý. Chọn xong, nhấn chữ “Kiểu gõ” màu xanh thì sẽ hiện ra khung giải thích kiểu gõ ấy). - Cách kết hợp dấu: 5. Vần kiểu tự do (Gõ dấu tự do, kết hợp nếu là vần Việt). Chọn xong, bấm nút OK cho có hình VN ở taskbar, rồi vào Audition gõ chữ Việt thoải mái, dù gõ tốc độ rất nhanh cũng không bị trục trặc gì. F. GÕ TẮT CHỮ VIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI Ta gõ chữ tốc ký (theo ý tưởng của bài “Tốc ký chữ Việt”) nhưng nhờ phần mềm hoán chuyển nên máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Phương pháp mới này tiết kiệm hơn 40% số phím phải gõ. Ta tiết kiệm được nhiều hơn khi dùng chung phương pháp này với trang gõ tắt khác của riêng ta tự tạo. Phương pháp nàyđã được tích hợp trong bộ gõ WinVNKey. Để hiểu phương pháp này, xin đọc bài “Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt” ở trang mạng Chữ Việt Nhanh: http://chuvietnhanh.sf.net , hoặc ở đường dẫn sau: http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm Ghi chú: WinVNKey là phần mềm gõ chữ Việt và các ngôn ngữ khác trong môi trường Windows do TS Ngô Đình Học và nhóm thảo chương TriChlor tại Hoa-Kỳ thực hiện từ năm 1992.

[ Download Winvnkey ]
 
ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI @ NAMKEY 2013
BẢN QUYỀN CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG THEO GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU